MMS – Smärtrehabilitering

Vad är MMS?

Ryggakademin är en av Region Skåne ackrediterad MMS-enhet baserat i Ängelholm. MMS är förkortning av multimodal smärtrehabilitering, vilket innebär att vi är ett multiprofessionellt team som tar emot patienter med långvarig smärtbild.

Vilka är vi och vad kan vi göra?

Vi är en enhet bestående av läkare, sjukgymnast, naprapat, kurator/stresspedagog och psykolog och tillsammans ser vi hela patientens smärtbild och kan tillsammans leta efter roten till det onda istället för att enbart lindra symtom. Vårt upplägg har visat sig framgångsrikt för patienterna då vi behandlar både de mentala och fysiska aspekterna av smärtan, vilket syns på utvärderingarna och de kontinuerliga uppföljningarna vi har med patienterna.

Vem får lov att komma till oss?

För att vara kandidat som kan få komma till oss ställs ett par kriterier upp av Region Skåne. Om du ser att du passar in i denna kriteriebild så bokar du en tid till din läkare på vårdcentralen där du är listad och ber honom eller henne skriva en remiss till oss. Denna remissen skickas av din läkare till oss och därefter kommer vi kalla dig för vidare bedömning. Kriterierna som ställs är:

  • Du ska ha haft dina besvär/smärtor längre än tre månader
  • Dina smärtor ska ha konsekvenser för en normal livföring
  • Du ska vara mellan 16-70 år gammal

Vad händer efter att remissen kommit till oss på Ryggakademin?

Inom en månad kommer vi kalla dig för vidare bedömning. Denna bedömning består av inskrivningssamtal där vi går igenom hela upplägget med MMS och på vilket sätt vi kommer kunna hjälpa just dig. Det första som sker efter inskrivningssamtalet är att du får komma till oss och ta ett antal prover. Därefter bokas tider in till de olika professionerna för vidare individuell behandling och träning. De som ingår i vår MMS får individuellt anpassade upplägg. Detta kan innebära träffar både individuellt men även vissa gruppaktiviteter förekommer. Ett par gånger per termin kallar vi alla som är inskrivna i vårt MMS till föreläsning. Dessa föreläsningarna handlar bland annat om kost och näring, den mentala aspekten av smärta och ren smärtfysiologi.

Vad kostar detta för mig som patient?

Varje besök till oss kostar 200 kronor till dess att du kommit upp till ett högkostnadskort, dvs 1100 kronor. Därefter kostar det dig ingenting som patient. Detta motsvarar vanlig vårdtaxa som tas ut när du besöker vården i Region Skåne.